Epilepsi nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

epilepsi-hastalikbelirtileri.net

Epilepsi nedir?

Epilepsi, beyin aktivitesinin anormal hale geldiği, nöbetlere ya da alışılmadık davranış dönemlerine, duyulara ve kimi zaman bilinç kaybına sebep olan bir merkezi sinir sistemi (nörolojik) bozukluğudur.

Epilepsi belirtileri ve çeşitleri

Epilepsi beyindeki anormal aktiviteden kaynaklandığından, nöbetler beyninizin koordinatlarındaki herhangi bir yeri etkileyebilir. Nöbet belirtileri ve semptomları şunları içerir:

  1. Geçici kafa karışıklığı

  2. Bir yere bakakalmak

  3. Kolların ve bacakların kontrol edilemeyen sarsılma hareketleri

  4. Bilinç kaybı

  5. Korku, kaygı veya deja vu gibi psişik belirtiler

Belirtiler nöbetin türüne göre değişir. Çoğu durumda, epilepsili bir şahıs her defasında aynı tipte nöbet geçirme eğiliminde olacaktır, bu sebeple semptomlar bölümden bölüme benzer olacaktır.
Doktorlar genelde nöbetleri, anormal beyin aktivitesinin nasıl başladığına bağlı şekilde fokal ya da genelleştirilmiş olarak sınıflandırır.
Epilepside bir çok nöbet tipi vardır. Kısa göz dalmaları absans nöbeti olarak adlandırılır. 
Vücudun yalnızca bir bölümünda nöbet oluyorsa buna fokal nöbet denir. 
Nöbet geçiriken tüm vücutta kasılmalar meydana geliyor, hasta idrarını kaçırıyor ve ağzı köpürüyorsa buna jeneralize nöbet denir. 
Yaygın nöbette beynin büyük bölümünde nöron deşarjı varken bölgesel nöbetlerde beynin bir bölümü olaya katılır. Fokal nöbetlerde bilinç açık ya da kapalı olabilir. Fokal olarak başlayan nöbet yaygın hale gelebilir. Tonik nöbet tipinde vücudun etkilenen bölümünde devamlı, güçlü ve şiddetli kasılma söz konusudur. Klonik nöbet tipinde etkilenen kaslar ritmik olarak kasılır ve gevşer. Absans nöbetlerinde kişi tepkisizleşir ve bakışları devamlı bir noktaya takılı kalır, kısa süreli bilinç kaybı yaşanır. Çocuklarda çok sık görülür. Dudak şapırdatma, çiğneme, emme, elleri devamlı kıpırdatma veya yıkama hareketi, gözlerde belli belirsiz titremeler olabilir. Vücudun bir bölümünün uyuşması ya da karıcalanması biçiminde somatoduyusal nöbet biçimi de bulunur. Psişik nöbetlerde ani korku, öfke veya sevinç hissi duyulabilir. Görsel ya da işitsel halüsünasyonlar olabilir.

Tedavi yöntemleri

Epilepsi tedavisi ilaçlarla yapılmaktadır. İlaç tedavisi ile epilepsi nöbetlerinin % 70 oranında önüne geçilebilir. Tedavi boyunca epilepsi ilaçlarının düzenli kullanılması büyük önem arzeder. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar da olmaktadır. Ancak çocukluk epilepsileri yaşla beraber geçebilir. Hayat boyu süren epilepsi türleri de vardır. İlaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Content Protection by DMCA.com