Çocuklarda Alt Islatma, Nedenleri ve Tedavisi

çocuklarda alt ıslatma


Çocuklarda gece veya gündüz alt ıslatma problemi enürezis olarak bilinir. Çocukluk çağında en sık karşılaşılan boşaltım sistemi sıkıntılarından biridir. Normal gelişimlerine devam eden çocuklar hem mesane kapasitesinin genişlemesi hem de verilen tuvalet eğitiminin sonucunda, 2 ve 4 yaşları arasında gece ve gündüz idrarlarını tutmayı becerebilirler. Gece altını ıslatma problemi mesanedeki gelişimin yavaş olmasına bağlıdır, genelde çocuğun yaşı ilerledikçe görülme sıklığı da azalır. Ağırlıklı olarak erkek çocuklarda daha sık görülebilmektedir. Ebeveynler bu problemle 6 yaş civarında ilgilenmeye başlar, doktorlardan yardım isteme 7 veya 8 yaşında başlar. İdrar kaçırma sebeplerifiziksel ya da duygusal olabilir. Sıvı alımının azaltılması ve kontrol edilmesi, gazlı içeceklerin kısıtlanması gibi önlemlerle sorun çözülmezse uzman desteği almak gerekmektedir.

Gece ya da gündüz görülebilen idrar kaçırma problemleri endişe verici olsa da ailelerin sabırlı olması ve çocuklarını suçlamamaları gerekmektedir. Çocuklar bilerek idrar kaçırmaz. Bu durumun önüne geçmek için çeşitli yöntemler vardır.

Çocuklarda Alt Islatmanın Nedenleri

Çocuklarda alt ıslatmanın birçok sebebi vardır. Anne ya da babanın geçmişinde alt ıslatma problemlerinin olması çocukta da alt ıslatma sorunlarının oluşmasına yol açabilir. Çocuğun mesane kaslarının gereken olgunluğa ulaşmamış olması idrar kaçırma problemlerine neden olabilir. Aşırı yorgunluk ve yatmadan önce fazla sıvı tüketilmesi, böbrek ve idrar yollarında fiziksel problemlerin olması çocukların altını kaçırmalarına neden olabilir. Diyabet, tıkayıcı uyku apnesi, idrar yolu enfeksiyonu, mesanenin gelişimindeki problemler, tuvalete sıklıkla gitmeme, gidildiğinde idrarın tamamının yapılmaması çocukların altını ıslatmalarına sebep olan fiziksel sebeplerdendir.

Ailede sorunlar yaşanması, ev ya da okul değiştirilmesi, aileye yeni kardeş katılması sebebiyle ortaya çıkan kıskançlık ve dikkat çekme isteği, ebeveynlerin aşırı ilgisi ya da ilgisizliği, çocuğun başından geçen kaza ya da şoklar, tuvalet eğitimi sırasında baskı görmesi, stres ve kaygı sorunları çocuklarda alt ıslatma sorunları oluşturan duygusal sebeplerden sadece bir kaçıdır.

Çocuklarda Alt Islatmanın Tedavisi

Alt ıslatma tedavisi süresince çocuğa baskı kurmak, aşırı titiz davranmak faydadan çok zarar getirir. Alt ıslatma tedavisi sırasında günlük alışkanlıklar değiştirilir. Geceleri alınan sıvı miktarı azaltılır, gazlı içecek tüketimi kısıtlanır. Çocuğun geceleri tuvalete ulaşması mümkün olduğunca kolaylaştırılır. Çocuğa uykuya yatmadan önce tuvalete gitme alışkanlığı kazandırılır. İlaç tedavisiyle idrar torbasının istek dışı kasılması önlenir ve idrar torbası büyütülür. İdrar kaçırmanın sebepleri fiziksel ise önce bu sorunların tedavi edilmesi gerekir.

Content Protection by DMCA.com