Bipolar Davranış Bozukluğu Nedir? Belirtileri, Tedavisi Nelerdir?

bipolar-bozukluk-hastalikbelirtileri.net


Bipolar davranış bozukluğu, iki uçlu bozukluk ya da manik depresif hastalık kişinin ruh halindeki keskin değişiklikler ile karakterize olmuş ruhsal bir hastalıktır. Bipolar bozukluk sahibi hastalar ruh hallerindeki bu keskin iniş ve çıkışlara bağlı olarak iş ya da okul ortamında, arkadaşları ve aileleri ile problemler yaşayabilmektedir. Bipolar hastalıklar manik dönemleri ve çöküntü dönemleri ile birbirinden ayrılırlar.

Bipolar Davranış Bozukluğu Belirtileri

Manik dönemlerinde belirtilerinin her gün görülmesi ve görüldükten sonra bir hafta veya daha fazla belirtilerin devam etmesi görülmektedir. Bu belirtilerin bazıları şunlardır:

  1.         Bipolar bozukluk sahibi kişiler manik dönemlerinde oldukça neşeli olurlar.
  2.         Neşeli olmakla birlikte çok çabuk sinirlenebilirler.
  3.         Hastaların uykuya olan ihtiyaçları azalır. Oldukça enerjik olurlar ve ayakları yere basmayan projeler üretirler.
  4.         Cinsel isteklerinde artışlar olur.
  5.         Daha fazla para harcamaya başlarlar.
  6.         Hastaların kendi kabiliyetleri konusunda gerçek dışı fikirlere sahip olurlar.
  7.         Daha fazla konuşur ve düşünürler. Alkol ve madde kullanımlarında artış görülmektedir.

Manik dönemleri uyarı vermeden, ani bir şekilde başlar ve eğer tedavi edilmezlerse oldukça uzun sürer. Bipolar bozukluk sahibi hastalar manik dönemlerinde hasta olduklarına inanmaz ve tedavileri reddetme eğiliminde olurlar.

Çöküntü yani depresif, depresyon dönemindeki hastalarda belirtilerin en az iki hafta ya da daha fazla görülmesi gerekir. Depresyon dönemi belirtileri arasında mutsuz ve karamsar hissetme, değersizlik hissi, kişinin kilosunda değişiklikler, fazla uyuma, hayattan zevk alamama, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, intihar düşünceleri, enerji azlığı gibi semptomlar bulunmaktadır.

Depresyon ve manik dönemlerini ağır geçiren bipolar bozukluk sahibi hastalar halüsinasyonlar görebilir ya da hezeyan geçirebilirler. Bipolar bozukluk; madde kullanımı, yeteri kadar fiziksel aktivitede bulunmama, kötü beslenme alışkanlıkları, stresli ortamlar tarafından tetiklenebilir.

Bipolar Davranış Bozukluğu Tedavisi

Bipolar davranış bozukluğunun kesin ve belirli bir tedavisi yoktur. Tedaviler hastalara uygun olacak şekilde doktorları tarafından oluşturulur. Bu tedavi programları ilaç tedavisi ve psikoterapi içermektedir. Bipolar bozukluk tanısının şiddeti ve sıklığı hastadan hastaya değişmektedir, dolayısıyla tedavilerin de bunlara uygun olması gerekir. Bipolar davranış bozukluğu tedavisi içinde hastaların mümkün olduğunca yaşamlarını düzene sokmaları tavsiye edilir. Tedavide aile ve çevre desteği çok büyük önem taşır. İlaç tedavisi daha çok manik ve depresyon ataklarının düzenlenmesi yönündedir. Bu tedavi ile atakların sayısı azalır ve daha seyrek gerçekleşirler. İlaç tedavisinde genel olarak lityum tercih edilir. Terapi tedavisiyle hastaların öfke ve depresyon gibi duygularla başa çıkmaları tekrardan öğretilir. Bu sayede manik ve depresyon dönemlerini tetikleyen değişkenler elimine edilmiş olur.

Content Protection by DMCA.com